פתרונות

Desktop Electron Microscopy
מיקרוסקופ אלקטרונים סורק שולחני
Size, Shape & Concentration
גודל, צורה וריכוז
Cooling & Freezing
קירור והקפאה
Lab Procedures
תהליכים במעבדה
Online & Process
אונליין ופתרונות תעשייתיים
Sampling & Sample Preparation
דגימה והכנת דוגמאות
Toxicology
טוקסיקולוגיה
Ion Analysis
אנליזה יונית
Atomic & Molecular Spectroscopy
ספקטרוסקופיה אטומית ומולקולרית
Electrochemistry
אלקטרוכימיה
NIR
NIR
RAMAN
ראמן
Scales & Balances
מאזניים
Vacuum Pumps
משאבות ואקום
Organic Chemistry
כימיה אורגנית
Composition & Structure
מבנה והרכב כימי
Flow Reactor
ריאקטור זרימה
Nuclear Magnetic Resonance (NMR)
תהודה מגנטית גרעינית (NMR)
Rheology & Flow
ראולוגיה וזרימה
Surface Properties
תכונות פני שטח