מיקרוסקופ אלקטרונים סורק שולחני

Desktop SEM

מאז כניסתם של מיקרוסקופים אלקטרונים במאה ה-20, הפך המיקרוסקופ האלקטרונים הסורק (SEM) לכלי קריטי בתחומי מחקר רבים ושונים, החל ממדעי החומרים, זיהוי פלילי, בייצור תעשייתי ואף במדעי החיים. כאשר שיש צורך במידע מיקרוסקופי על פני השטח או באזור הקרוב לפני השטח של הדגימה, SEM הופך לכלי הכרחי. מסיבה זו, השיטה נמצאת כמעט בכל ענף המדע, הטכנולוגיה והתעשייה. מכשירי SEM שולחניים בולטים בנוחות השימוש המשופרת, זמני בדיקה קצרים משמעותית ורזולוציה משופרת. בנוסף, יש להם את יתרון הגודל. בעוד שמכשירי SEM רצפתיים מסורתיים דורשים חדר או תשתיות מיוחדות, המערכת השולחנית ממוקמת על שולחן המעבדה וניתנת להפעלה קלה על ידי חיבור פשוט לחשמל.

 
Phenom ParticleX AM Desktop SEM
Thermo Scientific

The Thermo Scientific Phenom ParticleX Desktop Scanning Electron Microscope (SEM) is a multi-purpose desktop SEM designed for additive manufacturing, delivering purity at the microscale.

Take in-house control of your data:

Monitor critical characteristics of metal powders.
Apply to your powder-bed and powder-fed additive manufacturing processes.
Identify particle size distributions, individual particle morphology, and foreign particles.

The Phenom ParticleX AM Desktop SEM is equipped with a chamber that allows the analysis of large samples up to 100 mm x 100 mm. A proprietary venting/loading mechanism ensures the fastest vent/load cycle in the world, providing the highest throughput.

Phenom ParticleX AM Desktop SEM
Phenom ParticleX AM Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX AM Desktop SEM
Phenom ParticleX AM Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX AM Desktop SEM
Phenom ParticleX AM Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX AM Desktop SEM
Phenom ParticleX AM Desktop SEM

press to zoom
1/8
Phenom ParticleX TC Desktop SEM
Thermo Scientific

The Thermo Scientific Phenom ParticleX TC Desktop SEM is a multi-purpose desktop SEM enabling technical cleanliness at the microscale.

A versatile solution for high-quality, in-house analysis, the Phenom ParticleX Desktop SEM gives you the ability to carry out speedy characterization, verification and classification of materials, supporting your production with fast, accurate and trusted data. The system is simple to operate and fast to learn, opening up particle and material analysis to a wider group of users.

Phenom ParticleX TC Desktop SEM
Phenom ParticleX TC Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX TC Desktop SEM
Phenom ParticleX TC Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX TC Desktop SEM
Phenom ParticleX TC Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX TC Desktop SEM
Phenom ParticleX TC Desktop SEM

press to zoom
1/8
Phenom Pharos Desktop SEM
Thermo Scientific

The Thermo Scientific Phenom Pharos is a desktop SEM with an FEG source that makes crisp, high-brightness images and the benefits of an FEG source accessible to everyone. It is also easy to operate, from the initial installation to the actual usage, thanks to its intuitive and compact design.

The advanced hardware design and detectors enable a fast time to image and easy, foolproof handling.

Phenom Pharos Desktop SEM
Phenom Pharos Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pharos Desktop SEM
Phenom Pharos Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pharos Desktop SEM
Phenom Pharos Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pharos Desktop SEM
Phenom Pharos Desktop SEM

press to zoom
1/7
Phenom ProX Desktop SEM
Thermo Scientific

The sixth-generation of Thermo Scientific Phenom ProX G6 Desktop SEM fills the gap between light microscopy and floor-model SEM analysis, thus expanding the capabilities of research facilities. It offers fast, high-resolution imaging in addition to an integrated energy-dispersive X-ray diffraction (EDS) detector for robust, easy-to-use, rapid elemental analysis.

Phenom ProX Desktop SEM
Phenom ProX Desktop SEM

press to zoom
Phenom ProX Desktop SEM
Phenom ProX Desktop SEM

press to zoom
Phenom ProX Desktop SEM
Phenom ProX Desktop SEM

press to zoom
Phenom ProX Desktop SEM
Phenom ProX Desktop SEM

press to zoom
1/7
Phenom XL G2 Desktop SEM
Thermo Scientific

The next-generation Thermo Scientific Phenom XL G2 Desktop Scanning Electron Microscope (SEM) automates your quality control process, providing accurate, reproducible results while freeing up time for value-added work.

Meet quality standards with an intuitive, automated solution that eliminates manual, repetitive tasks:

Obtain the quality information you need to discover failures early and rapidly adjust your production process when needed.
Automate quality control to process a high volume of samples with fewer chances of human error.
Get up to speed quickly with an all-new, easy-to-learn interface ideal for a wide range of applications.
The Phenom XL G2 Desktop SEM features full-screen images and an average time-to image of 60 seconds. The unique CeB6 electron source offers a long lifetime with less maintenance. The small form factor requires little lab space, allowing you to place the microscope exactly where you need it.

Phenom XL G2 Desktop SEM
Phenom XL G2 Desktop SEM

press to zoom
Phenom XL G2 Desktop SEM
Phenom XL G2 Desktop SEM

press to zoom
Phenom XL G2 Desktop SEM
Phenom XL G2 Desktop SEM

press to zoom
Phenom XL G2 Desktop SEM
Phenom XL G2 Desktop SEM

press to zoom
1/7
AsbestoMetric
Thermo Scientific

Thermo Scientific™ Phenom™ AsbestoMetric is a dedicated automation software package, specially developed to facilitate fast and accurate asbestos analysis. The analysis of asbestos fibers, specified in the ISO 14966 norm, is a lengthy and elaborate process consisting of many repetitive steps. Moreover, in the manual evaluation, fibers need to be detected visually by the operators, which could result in inaccuracies in the analysis. With AsbestoMetric, the localization of candidate fibers on up to nine filters per run is fully automated, leaving only the final verification of the fibers’ nature to the analysist using the built-in EDS detector.

AsbestoMetric
AsbestoMetric

press to zoom
AsbestoMetric
AsbestoMetric

press to zoom
1/1
ParticleMetric
Thermo Scientific

The Thermo Scientific™ Phenom™ Desktop SEM with Thermo Scientific™ ParticleMetric software allows easy generation and analysis of SEM images. The integrated ParticleMetric software allows the user to gather morphology and particle size data for many submicron particle applications. The fully automated measurements of ParticleMetric allow a level of visual exploration beyond optical microscopy that can lead to new discoveries and innovations in powder design, development, and quality control.

ParticleMetric
ParticleMetric

press to zoom
ParticleMetric
ParticleMetric

press to zoom
1/1
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
Thermo Scientific

Metallurgists and researchers in steel manufacturing need scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) data for failure analysis and process improvement. The Thermo Scientific Phenom ParticleX Steel Desktop SEM is a multi-purpose desktop SEM enabling failure analysis and automated characterization of non-metallic inclusions in steel.

This versatile solution for high-quality imaging and elemental analysis of steel samples provides the data needed for today's efficient production of high-value steels. Rapid, easy analysis allows you to quickly respond to customer claims of faults, failures, etc., while the automated steel inclusion analysis provides you insight into the steelmaking process.

Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM

press to zoom
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM
Phenom ParticleX Steel Desktop SEM

press to zoom
1/7
Phenom Perception GSR Desktop SEM
Thermo Scientific

Gunshot residue (GSR) analysis plays an important role in the determination if a firearm has been used in a crime. Established GSR analysis techniques are based on the use of a scanning electron microscope (SEM), which is used to scan the sample and find suspect GSR particles. If a suspect particle is found, an energy dispersive spectroscopy (EDS) technique is used to identify the elements in that particle.

The Thermo Scientific Phenom Perception GSR Desktop SEM is the only dedicated SEM specifically designed for gunshot residue analysis. Because the system is automated, it enables you to speed up the analysis process. With no need to change your settings each time, you can immediately focus on the task at hand.

A high-brightness CeB6 source is at the heart of the desktop Phenom system. This means that you can be confident it will provide reliable, long-lasting daily use and won’t need to be replaced unexpectedly. The Phenom Perception GSR Desktop SEM makes gunshot residue analysis on-demand, faster, easier and more reliable than ever before. Perfect for every busy lab that wants to save time and floor space.

Phenom Perception GSR Desktop SEM
Phenom Perception GSR Desktop SEM

press to zoom
Phenom Perception GSR Desktop SEM
Phenom Perception GSR Desktop SEM

press to zoom
Phenom Perception GSR Desktop SEM
Phenom Perception GSR Desktop SEM

press to zoom
Phenom Perception GSR Desktop SEM
Phenom Perception GSR Desktop SEM

press to zoom
1/6
Phenom Pro Desktop SEM
Thermo Scientific

The sixth-generation of Thermo Scientific Phenom Pro G6 Desktop SEM fills the gap between light microscopy and floor-model SEM analysis, thus expanding the capabilities of research facilities.

Fast and easy to use, the Phenom Pro G6 Desktop SEM can be used to relieve the burden of routine analysis for common samples from floor-model SEM instruments. Instrument configuration and the sample loading mechanism ensure quick imaging with minimal time spent tuning between experiments.

Facility users of any experience level can quickly begin producing high-quality results with the Phenom Pro G6 Desktop SEM. Its long-lifetime CeB6 source offers high brightness while requiring low maintenance. Additionally, its high stability and small form factor allow the instrument to be used in practically any lab environment; more simply put, it does not require specialized infrastructure or expert oversight.

Phenom Pro Desktop SEM
Phenom Pro Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pro Desktop SEM
Phenom Pro Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pro Desktop SEM
Phenom Pro Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pro Desktop SEM
Phenom Pro Desktop SEM

press to zoom
1/7
Phenom Pure G6 Desktop SEM
Thermo Scientific

The Thermo Scientific Phenom Pure Desktop Scanning Electron Microscope (SEM) is an ideal tool for the transition from light optical to electron microscopy. It is an economical solution for high-resolution imaging, providing the best imaging results in its class.

The Phenom Pure Desktop SEM provides high-quality images thanks to the long-lasting, high-brightness CeB6 source, and offers the market’s fastest loading and imaging time. The very reliable autofocus and automated source alignments make this the most user-friendly system on the market.

Phenom Pure G6 Desktop SEM
Phenom Pure G6 Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pure G6 Desktop SEM
Phenom Pure G6 Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pure G6 Desktop SEM
Phenom Pure G6 Desktop SEM

press to zoom
Phenom Pure G6 Desktop SEM
Phenom Pure G6 Desktop SEM

press to zoom
1/7
3D Roughness Reconstruction Software
Thermo Scientific

With the Thermo Scientific™ 3D Roughness Reconstruction application, the Thermo Scientific™ Phenom™ Desktop SEM systems are able to generate three-dimensional images and submicrometer roughness measurements.

3D Reconstruction
3D Reconstruction

press to zoom
3D Reconstruction
3D Reconstruction

press to zoom
1/1
FiberMetric Software
Thermo Scientific

Pore analysis software on Phenom Desktop SEM for automated pore characterization.

Phenom PoroMetric Software
Phenom PoroMetric Software

press to zoom
Phenom PoroMetric Software
Phenom PoroMetric Software

press to zoom
Phenom PoroMetric Software
Phenom PoroMetric Software

press to zoom
Phenom PoroMetric Software
Phenom PoroMetric Software

press to zoom
1/5
PoroMetric
Thermo Scientific

The Thermo Scientifc™ Phenom™ Desktop SEM with Thermo Scientific™ PoroMetric™ software allows easy generation and analysis of SEM images. The integrated PoroMetric software allows the user to gather data on distribution of pores, and pore parameters like pore size and aspect ratio.

PoroMetric
PoroMetric

press to zoom
PoroMetric
PoroMetric

press to zoom
1/1