top of page

אלקטרוכימיה

קו מוצרים פוטנציוסטטים קומפקטיים

פוטנציוסטטים ניידים

פוטנציאוסטטים מודולרים

ספקטרואלקטרוכימיה

פוטניאוסטט רב ערוצי

שטח עבודה הופך להיות מצרך מבוקש יותר ויותר במעבדות מחקר מודרניות. לכן, מכשירים קטנים יותר מאפשרים ניצול מקסימלי של שטח העבודה הפנוי ולהרחיב את מגוון הניסויים והמדידות במעבדה.

Products

bottom of page