תכונות פני שטח

אדהזיה וקוהזיה

צְפִיפוּת

פולימרים - אינטראקציה עם סולבנטים

אנרגיית פני השטח

צמיגות

אפיניות

דיפוזיה וחדירות

פורוזיביות

טופוגרפיה של פני השטח

ספיחה כימית

מדידת תהליכי ייבוש

יַצִיבוּת

לחץ אדים של מוצקים ונוזלים

 
Inverse Gas Chromatography-Surface Energy Analyzer (iGC-SEA)
Surface Measurement Systems

The iGC-SEA continues Surface Measurement Systems’ pioneering history with inverse gas chromatography (iGC), which now spans more than fifteen years.

The iGC-SEA is a second generation iGC instrument. It is the world’s only commercial instrument based on the iGC principle. The unique SMS injection scheme provides a wide range of injection concentrations with unrivalled accuracy and reproducibility.

iGC-SEA
iGC-SEA

press to zoom
iGC-SEA
iGC-SEA

press to zoom
1/1