top of page

קורס קארל פישר

כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

דרינה רוזן, יעל טוויג

  • הסתיים
  • 200 Israeli new shekels
  • Kibbutz Galuyot Road

תיאור השירות

תכני הקורס: 1. תיאוריה של קרל פישר - תגובת "קרל פישר" - סוגי הטיטרציות וריאגנטים - פרמטרים עיקריים בשיטה - בקרת איכות - מכשירים המשמשים לבדיקת קרל פישר 2. טכניקות של הכנת הדוגמאות - טיטרציה ישירה: טכניקת הוספת הדוגמה, מסיסות הדוגמה - שיטות המיצוי - תגובות צד 3. תחזוקה ופתרון בעיות למי מיועד הקורס: ציבור העובדים באקדמיה ובתעשייה בתחומים: פארמה, מזון, פטרוכימיה, סוללות עובדי QC/QA טכנאים/לבורנטים


פרטי איש הקשר

  • Kibbutz Galuyot Rd 34, Tel Aviv-Yafo, Israel

    972-3-518-7555

    marketing@golik.co.il


bottom of page