סביבה

סביבה נקייה ובטוחה היא תנאי הכרחי לבריאות ואיכות חיים. חברת ד"ר גוליק תורמת לכך על ידי מתן פתרונות מובילים בשוק.

אם אתם מעורבים במדידת כימיקלים אורגניים ואנאורגניים במים, באדמה, באוויר או באספקת מזון, מיצוי, אידוי, קביעת חנקן, עיכול חומצה ושריפה להכנת דגימות במגוון רחב של חברות תעשייתיות, מעבדות סביבתיות, יועצים ורשויות ממשלתיות.

יש לנו מערכות רבות שיכולות לתמוך ולהעניק פתרון למדידות אלו, חומרים מתכלים ושירותים המתאימים במיוחד לצרכיך.

Buchi

• Evaporation systems.  

• Melting & boiling point with automated detection.  

• Spray dryers – nano and micro spry drying solutions.  

• Encapsulator – encapsulation of cells and/or active ngredients. 

• Extraction – fast extraction for QC labs of different samples.  

• Prep Chromatography system.  

• Flash and Prep system for separation of samples using low and extreme high pressures using UV-VIS and ELSD detectors.

Agilent

• ICP-OES 

• ICP-MS  

• UV-Vis  

• FTIR  

• AA  

• MP-AES 

• Raman

Malvern Panalytical

• Size (Dynamic Light Scattering, 

   Laser Diffraction, Nanoparticle   Tracking Analysis)

• Process Particle Size (LD, Spatial Filter velocimetry)

• Shape analysis and chemicals identification 

  (Morphological Imaging and Raman Spectroscopy)

• Stability and charge (ELS, Zeta potential)

• Concentration (Multi-angle DLS, NTA)

• Size, Boyant mass and Counting 

  (Resonant Mass Measuremet)

• Molecular Weight & structure (GPC/SEC)

• Capillary Rheometers

Metrohm

• NIR  

• Raman  

• pH value and conductivity measurement  

• Titration  

• Karl Fischer  

• Ion Chromatography  

• Voltammetry  

• Process Analysis

Thermo Scientific

• Hi-Res Desktop SEM Microscopes

• Elemental Analysis (EDS)

• ParticleMetric – Automated Particle Size & Shape Analysis

• Automated SEM solutions

• Sputter Coaters – for SEM Sample Preparation

KNF

• Robust vacuum pumps system stand alone or combined with integrated vacuum controller (with special features like automatic boiling point detection etc.)

Micromeritics Instruments Corporation

• Surface Area Analyzers (BET)

• Pore Size Analysis

• Particle Size and Shape Analyzers

• True Density Analyzers

• Powder Flow

Martin Christ

• Freeze dryers – FDA approved lyophlization systems with deep active cooling including PAT tools for process development.  

• RVC – Rotational vacuum concentrator for multiple small volume samples volume.  

• Centrifuges – low and extreme high speed RPM for different sample with or without cooling (including low temp cooling at -20). 

Postnova Analytics

• Advanced Separation by Field Flow Fractionation (FFF)

• Detectors: RI, UV/PDA, Fluorescence, Light Scattering (MALS), Viscometer & DLS

Formulaction

• Stability and size (Static- Multiple Light Scattering)

Surface Measurement Systems

• Dynamic Vapor Sorption (DVS) Analyzers

• Inverse Gas Chromatography – Surface Energy Analyzers (iGC-SEA)

• Vapor Pressure Analyzers (VPA)

HEL

• Automated lab reactor with single or multiple simultaneously reactor all connected to 1 controll system for fast screening.

Adam Equipment

• Versatile balances for routine pharma needs starting from micro and analytical balances and up to precision balances.