ספקטרוסקופיה אטומית ומולקולרית

מערכת בליעה אטומית

מערכות הפלואורסצנטיות

הדמיה כימית - לייזר אינפרא אדום

ספקטרוסקופיית ראמן

שולחני FTIR

פלזמה אינדוקטיבית – ספקטרוסקופית מסות

ספקטרומטר פליטה אטומית - פלזמת מיקרוגל

UV-Vis & UV-Vis-NIR

FTIR מערכות קומפקטיות וניידות

פלזמה אינדוקטיבית – ספקטרוסקופית פליטה אטומית

ראמן

אג'ילנט מובילה את הענף עם מכשירי בליעה אטומיים (AA) חדשניים לזיהוי וכימות מתכות בתמיסות. דגם 55B מוגדר כדגם התחלתי ואידיאלי עבור מעבדות מרוחקות ולמדידת מספר מצומצם של אלמנטים בשעה שדגמים 240FS/280FS משיגים פרודוקטיביות כמעט כמו של ICP בזיהוי ומדידת אלמנטים בשיטה עוקבת של אורכי גל טכנולוגית תיקון הרקע Zeeman בדגמים 240Z/280Z מספקת רגישות אופטימלית, על ידי תיקון רקע מדויק . מערכות AA Duo כוללות הפעלה בו זמנית ייחודית של 2 דגמים בו זמנית כבשן (גרפיט) ולהבה.

 
240 AA
Agilent

The Agilent 240 AA system combines rugged and reliable hardware with easy-to-use software, making it ideal for low-throughput laboratories. Featuring true double-beam optics, D2 background correction, and the Mark 7 flame atomization system (standard), the 240 AA system is well suited to environmental, food, and agriculture applications. The Mark 7 spray chamber is simple to use, with twist-and-lock assembly and plastic components designed to handle the challenging samples encountered in materials and mining applications. The 240 AA can be fitted with a full range of AA accessories to further extend its capabilities.

240 AA
240 AA

press to zoom
240 AA
240 AA

press to zoom
1/1
240FS AA - Atomic Absorption Systems
Agilent

The 240FS AA is a fast sequential atomic absorption spectrometer that can double sample throughout and dramatically reduce running costs. Able to handle multi-element suites with ease, the Agilent 240FS AA system is ideal for environmental, food, and agriculture labs. The 240FS AA features automatic lamp selection, programmable gas box, and D2 background correction. A full range of AA accessories enable extra capabilities.

press to zoom

press to zoom
1/1
280FS AA
Agilent

The Agilent 280FS AA is a fast and productive flame AA system, featuring Fast Sequential operation combined with 8-lamp capability, premium optics, and UltrAA lamp looms for greater performance. Able to handle multi-element suites with ease, it is ideal for environmental, food, and agriculture applications as well as high-throughput labs. The 280FS AA features automatic lamp selection, a programmable gas box, and D2 background correction, and can be fitted with a full range of AA accessories to further extend its capabilities.

280FS AA
280FS AA

press to zoom
280FS AA
280FS AA

press to zoom
280FS AA
280FS AA

press to zoom
280FS AA
280FS AA

press to zoom
1/4
55B AA
Agilent

The Agilent 55B AA is ideal for any laboratory requiring an entry level AA system with advanced capabilities. The double-beam 55B AA features an LCD screen and dedicated keyboard for simple, stand-alone operation. The 55B AA combines rugged, reliable hardware with an integrated software interface for fast, easy operation.

55B AA
55B AA

press to zoom
55B AA
55B AA

press to zoom
55B AA
55B AA

press to zoom
1/2
240FS AA
Agilent

The 240FS AA is a fast sequential atomic absorption spectrometer that can double sample throughout and dramatically reduce running costs. Able to handle multi-element suites with ease, the Agilent 240FS AA system is ideal for environmental, food, and agriculture labs. The 240FS AA features automatic lamp selection, programmable gas box, and D2 background correction. A full range of AA accessories enable extra capabilities.

240FS AA
240FS AA

press to zoom
240FS AA
240FS AA

press to zoom
240FS AA
240FS AA

press to zoom
1/2
240Z AA
Agilent

Based on the sensitive AC-modulated Zeeman technique, proven to give the best detection limits of any Zeeman spectrometer, the 240Z AA, with up to 4 fixed lamp positions offers the highest sensitivity, performance, simplicity of operation and industry-leading software in atomic spectroscopy. The instrument is supplied with the GTA 120 Zeeman graphite tube atomizer for superior graphite furnace performance and is controlled by our acclaimed Windows-based Worksheet software.

press to zoom

press to zoom
1/1
280Z AA
Agilent

Based on the sensitive AC-modulated Zeeman technique, proven to give the best detection limits of any Zeeman spectrometer, the 280Z AA, with up to 8 fixed lamp positions, offers the highest sensitivity, performance, simplicity of operation, and industry-leading software in atomic spectroscopy. The instrument is supplied with the GTA 120 Zeeman graphite tube atomizer for superior graphite furnace performance and is controlled by our acclaimed Windows-based Worksheet software.

280Z AA
280Z AA

press to zoom
280Z AA
280Z AA

press to zoom
1/1
AA Duo
Agilent

The AA Duo is the world's only atomic absorption spectrometer with true simultaneous operation of flame and graphite furnace. The Agilent AA Duo provides simultaneous operation of two permanently mounted atomizers from one central computer. Operation is more flexible, setup and changeover times are eliminated, and simultaneous operation doubles your productivity.

AA Duo
AA Duo

press to zoom
AA Duo
AA Duo

press to zoom
1/1